ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ​កិត្តិសង្គហ​បណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងអមដោយ ឯកឧត្តម/លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋមន្រ្តី ៖

 • លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

រដ្ឋលេខាធិការ ៖

 • ឯកឧត្តម ឆេង សារឿន (រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ)
 • ឯកឧត្តម កង ណែម
 • ឯកឧត្តម ថាច់ ឃន
 • ឯកឧត្តម ឌុច សុវណ្ណារី
 • លោកជំទាវ សុភ័គ្គ ថាវី
 • លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ
 • ឯកឧត្តម ហួត ហាក់
 • ឯកឧត្តម ចាប សុថារិទ្ធ
 • លោកជំទាវ វង់ មយូរា

អនុរដ្ឋលេខាធិការ ៖

 • ឯកឧត្តម ស៊ុំ រុំ
 • ឯកឧត្តម ទូច រិទ្ធី
 • ឯកឧត្តម យក់ ណារ៉េត
 • ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង
 • ឯកឧត្តម យី ម៉ៅ
 • ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិន្ទ
 • ឯកឧត្តម ចាន់ កុលបុត្រ
 • ឯកឧត្តម លីវ សុភត្រ្តា
 • ឯកឧត្តម សុត គីមសាន
 • ឯកឧត្តម ហេង លីមទ្រី
 • ឯកឧត្តម នួន ណុំ