កិច្ច​ប្រជុំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​របស់​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​សន្និបាត

ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការរៀបចំសន្និបាត បានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារ របស់អនុគណៈកម្មការទាំង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឌុច សុវណ្ណារី រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានគណៈកម្មការ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៧ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។