ឯកឧត្តម ង៉ូវ បូរីណា ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ​ចូលរួម​ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណេីរការ​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​រដ្ឋាភិបាល​ឌីជីថល និង​ចូលរួម​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការរៀបចំ​ដំណេីរការ​លំហូ​រ​ការងារ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ទ​ឌីជីថល តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​សន្និបាទ (Zoom)​​

ក្រុមការងារក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា -ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ង៉ូវ បូរីណា ទីប្រឹក្សាក្រសួង និងជាអគ្គនាយករង

អានបន្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពីការកសាងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ ក្រោមជំនួយរបស់អង្គការមូលនិធិអាសុី

សកម្មភាព session ទី ៩ ស្តីពីការបញ្ចូលទិន្នន័យ និងវិភាគ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​កម្មវិធី ​​​​​SPSS នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពីការកសាងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ (Research Capacity Building)

អានបន្ត

សំណើសុំមន្ត្រីរាជការវ័យក្មេងចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាល «វគ្គថ្នាលថ្មី» នៃកម្មវធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយ

សំណើសុំមន្ត្រីរាជការវ័យក្មេងចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាល «វគ្គថ្នាលថ្មី» នៃកម្មវធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយ

អានបន្ត

សំណើជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេស នៅ​ប្រទេស​នូវែលហ្សេឡង់

សំណើជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេស នៅប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់

អានបន្ត