វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្ម ព្រែកលៀប ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២១-២០២២ ចំនួន ៥០កន្លែង សម្រាប់​​និស្សិត​ក្រីក្រ ជូន លោកជំទាវ​កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្ម ព្រែកលៀប បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ ចំនួន ៥០កន្លែង សម្រាប់និស្សិតក្រីក្រ ជូន លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន

អានបន្ត

សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា ប្រគល់​ជូន​អាហារូបករណ៍​លើ​ថ្លៃសិក្សា ១០០% ចំនួន ១០កន្លែង និង ៧០% ចំនួន ២៥កន្លែង សម្រាប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២១-២០២២

សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា បានប្រគល់ជូនអាហារូបករណ៍លើថ្លៃសិក្សា ១០០% ចំនួន ១០កន្លែង និង ៧០% ចំនួន ២៥កន្លែង សម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

អានបន្ត

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ចំនួន ២០នាក់ ជូន​ដល់​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-​ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២១-២០២២

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន ២០នាក់ ជូនដល់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

អានបន្ត

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ុនយ៉ាតសេន ​ទីក្រុង​ក្វាងចូវ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន ​​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩

សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ុនយ៉ាតសេន សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​ចិន ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​១០កន្លែង ​ជូន​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា លើ​ជំនាញ​សេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រង​វិទ្យាសាស្ត្រ វិស្វកម្ម សុខាភិបាល និង​សិល្បៈ។

អានបន្ត