វីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន មន្ដ្រីអធិការកិច្ច ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ សំដៅការទប់ស្កាត់ អំពើពុករលួយ ព្រោះអំពើពុករលួយធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិ

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន មន្ដ្រីអធិការកិច្ច ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ សំដៅការទប់ស្កាត់ អំពើពុករលួយ ព្រោះអំពើពុករលួយធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិ

អានបន្ត

វីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន រាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេច ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់នានា ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន រាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេច ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់នានា ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន

អានបន្ត

វីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ជំរុញឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទូទាំងខេត្តស្វាយរៀង ឲ្យបានល្អប្រសើរនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ជំរុញឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទូទាំងខេត្តស្វាយរៀង

អានបន្ត

វីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ៖ ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍ គឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីនូវការលូតលាស់ឥតឈប់ឈរ នៃការវិនិយោគបរទេស និងវិស័យឯកជននៅកម្ពុជា

ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍ គឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីនូវការលូតលាស់​ឥតឈប់ឈរនៃការវិនិយោគបរទេស និងវិស័យឯកជននៅកម្ពុជា

អានបន្ត

វីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ប្រាប់ប្រតិភូសាសនាវៀតណាមថា នៅកម្ពុជា ព្រះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនារបស់រដ្ឋ តែប្រជាជន មានសិទ្ធ និងសេរីភាព ប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងទៀត ដោយគ្មានរើសអើង

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ប្រាប់ប្រតិភូសាសនាវៀតណាមថា នៅកម្ពុជា ព្រះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនារបស់រដ្ឋ តែប្រជាជន មានសិទ្ធ និងសេរីភាព

អានបន្ត

វីដេអូ៖ លោកជំទាវគតិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន គូសបញ្ជាក់ថា ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព ធ្វើអោយមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យ ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់

លោកជំទាវគតិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន គូសបញ្ជាក់ថា ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព ធ្វើអោយមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យ ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់

អានបន្ត