មន្ទីរ ទ.រ.ព.អ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានចូលរួមប្រជុំ​ សំណេះសំណាល និងស្វែងយល់សិក្សាពីការដឹកនាំគ្រប់គ្រង ការងារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី និង​ការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត

ថ្ងៃទី២៣​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ លោក ហែម ហ៊ីម​ ប្រធានមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា​ និង​អធិការកិច្ច​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានចូលរួមប្រជុំ​

អានបន្ត

លោក ហែម ហ៊ីម ប្រធានមន្ទីរ ទ.រ.ព.អ ខេត្តឧត្តមមានជ័យ ចូលរួមពិធីគោរពវិញ្ញាណដល់យុទ្ធជន យុទ្ធនារី ដែលបានបាត់បង់​ជីវិត

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ, ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ លោក ហែម ហ៊ីម ប្រធានមន្ទីរទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-​ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តឧត្តមមានជ័យ

អានបន្ត