តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ប្រកាស ស្តីពី​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ​ នៃ​ក្រុម​ការងារសកម្មជនពិការ នៅ​តាមក្រសួង ស្ថាប័ន 210
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មជនពិការ 194
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់តាវ​កា​លិក​ផ្នែក​ហានិភ័យការងារ សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន 198
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្យមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨ 200
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មសិទ្ធិអំណាចទៅឱ្យគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបំពេញការងារ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ 200
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដំទ្បើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ឆ្នាំ២០១៨ 209
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​ខុទ្ធកាល័យ​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី និងរដ្ឋលេខាធិការ​ជា​ប្រធាន​ស្ថានប័ន 793
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុ និងការកំណត់​អាយុ​បេក្ខជន​​ចូលរួម​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​​ចូល​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​មន្រ្តីរាជការ​ស៊ីវិល​ 768
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៩ស្តីពីការកែប្រែសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋាន 580
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៨ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់វិភាជន៍មន្ត្រីរាជការ 507
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៧ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា 569
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៦ស្តីពីការបន្ថែមប្រាក់បំណាច់ជូនទីប្រឹក្សា 549
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការតែងតាំង ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែល​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ 1275
សារាចរ ស្តីពីការរៀបចំការងារតំកល់ឯកសារជាតិ 903
សារាចរ ស្តីពីការធ្វើនិយ័តកម្មថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិជូនមន្ត្រីរាជការស៊ិវិលតាមអតីតភាពការងារ 961
សារាចរ ស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការដាក់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលនិវត្តន៍ 814
សារាចរ ស្តីពីវិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន នគរបាលជាតិ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកអណ្តែត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ 875
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបន្ថែមប្រាក់សោធនប្រចាំខែជូននិវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល 860
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន 807
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​​ការ​កែ​សម្រួល​មាត្រា៤ នៃ​អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល 797