តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​ខុទ្ធកាល័យ​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី និងរដ្ឋលេខាធិការ​ជា​ប្រធាន​ស្ថានប័ន 418
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុ និងការកំណត់​អាយុ​បេក្ខជន​​ចូលរួម​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​​ចូល​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​មន្រ្តីរាជការ​ស៊ីវិល​ 486
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៩ស្តីពីការកែប្រែសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋាន 362
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៨ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់វិភាជន៍មន្ត្រីរាជការ 314
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៧ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា 336
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៦ស្តីពីការបន្ថែមប្រាក់បំណាច់ជូនទីប្រឹក្សា 333
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការតែងតាំង ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែល​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ 910
សារាចរ ស្តីពីការរៀបចំការងារតំកល់ឯកសារជាតិ 634
សារាចរ ស្តីពីការធ្វើនិយ័តកម្មថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិជូនមន្ត្រីរាជការស៊ិវិលតាមអតីតភាពការងារ 630
សារាចរ ស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការដាក់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលនិវត្តន៍ 611
សារាចរ ស្តីពីវិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន នគរបាលជាតិ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកអណ្តែត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ 663
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបន្ថែមប្រាក់សោធនប្រចាំខែជូននិវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល 593
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន 588
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​​ការ​កែ​សម្រួល​មាត្រា៤ នៃ​អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល 579
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល 656
អនុក្រឹត្យ ស្តី​ពី​ប្រាក់​បំណាច់​របស់​សមា​ជិក​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល 607
អនុក្រឹត្យ ​ស្តីពី​ការ​កែ​ប្រែ​តម្លៃ​ឯកតា​នៃ​សន្ទស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្រ្តី​រាជការ នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា 770
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងមុខតំណែងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង នៃក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ 747
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងសេវាបង្រៀនតាមកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ 649
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់​មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា 898