តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
សារាចរ ស្តីពីវិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន នគរបាលជាតិ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកអណ្តែត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ 663
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបន្ថែមប្រាក់សោធនប្រចាំខែជូននិវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល 593
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន 588
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​​ការ​កែ​សម្រួល​មាត្រា៤ នៃ​អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល 579
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល 656
អនុក្រឹត្យ ស្តី​ពី​ប្រាក់​បំណាច់​របស់​សមា​ជិក​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល 607
អនុក្រឹត្យ ​ស្តីពី​ការ​កែ​ប្រែ​តម្លៃ​ឯកតា​នៃ​សន្ទស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្រ្តី​រាជការ នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា 770
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងមុខតំណែងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង នៃក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ 747
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងសេវាបង្រៀនតាមកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ 649
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់​មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា 898
ច្បាប់ ស្តីពីបណ្ណាសារ 497
ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការបើកផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ជូនទីប្រឹក្សា ជំនួយការ លេខាធិការ និងមន្ត្រីដែលមានឋានៈស្មើ 709
ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ ស្តីពី​គោលការណ៍​រួម​នៃ​ការ​រៀបចំ​មុខងារ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​ 571
ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 1097
ច្បាប់ស្តីពីចរារណ៍ផ្លូវគោក 933
ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ 939
ច្បាប់ភូមិបាល 1952
ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំង​នឹង​អំពើពុករលួយ 1696
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង 896
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ 621