តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ច្បាប់ ស្តីពីបណ្ណាសារ 479
ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការបើកផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ជូនទីប្រឹក្សា ជំនួយការ លេខាធិការ និងមន្ត្រីដែលមានឋានៈស្មើ 683
ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ ស្តីពី​គោលការណ៍​រួម​នៃ​ការ​រៀបចំ​មុខងារ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​ 544
ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 1079
ច្បាប់ស្តីពីចរារណ៍ផ្លូវគោក 913
ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ 924
ច្បាប់ភូមិបាល 1905
ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំង​នឹង​អំពើពុករលួយ 1666
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង 880
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ 604
ច្បាប់ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង និង​ការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ 867
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ការ និង​ការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍(HIV/AIDS) 834
ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ 563
ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ 938
ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម 699
ច្បាប់ស្តីពី​សភាពាណិជ្ជកម្ម 1897
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ 550
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី 655
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ 688
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2530