សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ឈប់​សម្រាក​ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធី​បុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្តមសីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ឈប់​សម្រាក​ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធី​បុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្តមសីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា