កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយករណីដីទំនាស់ នៅខេត្តសៀមរាប

កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយករណីដីទំនាស់ នៅខេត្តសៀមរាប បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបភាព លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ។