ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ៩គ្រួសារ

នារសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាលាក្រុងបាវិត មានរៀបចំពិធីប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ៩គ្រួសារ បញ្ចប់ជម្លោះ ១៧ឆ្នាំ នៅភូមិតាពៅ សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន ៕