កិច្ចប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំខែជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង នៅទីស្តីការក្រសួង៕