លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន ដឹកនាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ឆ្លង​របាយការណ៍​ប្រតិភូ​អធិការកិច្ច​

ទីស្តីការក្រសួង៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឆ្លងរបាយការណ៍ជាមួយប្រតិភូអធិការកិច្ច ស្តីពីករណីបណ្តឹងនៅភូមិព្រែកថ្មី ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពញ។