សារលិខិតជូនពរ លោកជំទាវ សៅ ទី ហេង សំរិន

សារលិខិតជូនពរ លោកជំទាវ សៅ ទី ហេង សំរិន ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី១០៦ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ឆ្នាំ២០១៧