លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អនុញ្ញាតឲ្យលោក Tran Ngoc Thach បានចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Tran Ngoc Thach ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគថាមពលអគ្គិសនី នៃទីក្រុងហូជីមីញ

បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅទីស្តីការក្រសួង ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧៕