យុវជនត្រូវ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព និង​ចូលរួម​សកម្មភាព​សង្គម​ឲ្យ​បាន​ជា​ប្រចាំ

ទីស្តីការក្រសួង៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញ ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារយុវជនក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆមាស ទី១ ឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅបន្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហុង ឡុង ប្រធានក្រុម ការងារ យុវជន និងដោយមានការចូលរួមពីយុវជនគ្រប់ នាយកដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន ចំណុះក្រសួង។