ពិធីផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការស្វែងយល់ និងយុទ្ធនាការយល់ដឹងពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា វិស័យទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច  នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដោយមានការសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ បានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការស្វែងយល់ និងយុទ្ធនាការយល់ដឹងពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន ជូនដល់មន្ត្រីរាជការក្រសួង ។ អង្គពិធីប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ សុភ័គ្គ ថាវី រដ្ឋលេខាធិការ និងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១០០នាក់ ។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា ពិធីផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការស្វែងយល់ និងយុទ្ធនាការយល់ដឹងពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន