ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន ៖ អគារលេខ ១២៦ ផ្លូវលេខ ៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។

ទូរស័ព្ទលេខ : +855(23) 221 417, +855(23) 213 571
ទូរសារលេខ : +855(23) 221 416
អ៊ីមែល : info@monasri.gov.kh
គេហទំព័រ : www.monasri.gov.kh