មន្ទីរ ទ.រ.ព.អ ច​ខេត្តក្រចេះ បាន​សហការ​​ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តធ្វេីការ​ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន នៅឃុំស្រែចារ ស្រុក​ស្នួល ខេត្តក្រចេះ

ខេត្តក្រចេះ, ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការ​កិច្ច​ខេត្តក្រចេះ បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តធ្វេីការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន នៅឃុំស្រែចារ ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ ជូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន៦០នាក់។