វីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន លើកឡើងថា កត្តាសន្តិភាពនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន លើកឡើងថា កត្តាសន្តិភាពនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ អំពាវនាវឲ្យអ្នកវិនិយោគបង្កើន​ទុនវិនិយោគ​កាន់តែ​ច្រើន​ដើម្បីខេត្តនេះមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំង