លោក ​ឯម រតនះ ប្រធានមន្ទីរ ទ.រ.ព.អ ខេត្តតាកែវ​ និង​មន្ត្រីរាជការ​ក្រោម​ឱវាទអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងជូនថវិកាមួយចំនួនដល់ភរិយា ឯកឧត្តម វាត់ ហេង​ ទីប្រឹក្សាក្រសួង

ខេត្តតាកែវ,​ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ លោក ​ឯម រតនះ ប្រធានមន្ទីរ ទ.រ.ព.អ ខេត្តតាកែវ​ និងមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទនៃមន្ទីរទំនាក់ទំនង​ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តតាកែវ បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងជូនថវិកាមួយចំនួនដល់ភរិយា ឯកឧត្តម វាត់ ហេង​ ទីប្រឹក្សាក្រសួង កំពុងមានជម្ងឺសម្រាកព្យាបាលនៅផ្ទះ។