ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រីរាជការ​ក្រោម​ឱវាទ​នៃមន្ទីរ ទ.រ.ព.អ ខេត្តកំពង់ចាម ចុះ​សួរ​សុខទុក្ខម្តាយរបស់មន្ត្រីរាជការ​នៃមន្ទីរ ទ.រ.ព.អ

ខេត្តកំពង់ចាម​, ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ នៃមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ចាម បានចុះសួរសុខទុក្ខ ម្តាយលោកស្រី ហាន​ ចិន្តា​ មន្ត្រីរាជការ​នៃមន្ទីរ ទ.រ.ព.អ ខេត្តកំពង់ចាម ដែល​បាន​វះកាត់​ពោះវៀនដុះខ្នែង និងកំពុងសម្រាកព្យាបាល​នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម។