វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បាន​រៀបចំ​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ទៅ​លើ​ការបញ្ចូល​ទិន្នន័យ និង​វិភាគ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​កម្មវិធី SPSS ទៅ​លើ​កម្រង​សំនួរ​ដែល​បាន​សម្រង់ទិន្នន័យជាក់ស្តែង

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃចន្ទ ១៣ កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំជូតទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញទៅលើការបញ្ចូលទិន្នន័យ និងវិភាគទិន្នន័យក្នុងកម្មវិធីSPSS ទៅលើកម្រងសំនួរដែលបានសម្រង់ទិន្នន័យជាក់ស្តែងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពីការកសាងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ (Research Capacity Building)ដែលជាជំនួយរបស់អង្គការមូលនិធិអាសុី។បទបង្ហាញនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ចដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត សោម បូរ៉ាន់ នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច។