អគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី ការ​ដក​បទពិសោធន៍ នៃ​ការ​ថត​វីឌីអូ​ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់

ទីស្តីការក្រសួង, ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ អគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី ការដកបទពិសោធន៍ នៃការថតវីឌីអូផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល​ទទួល​បន្ទុក​ជា​អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ទ.រ.ព ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អគ្គនាយករង ប្រធាននាយកដ្ឋានទាំងបី និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ប្រធានការិយាល័យ នៃនាយកដ្ឋានអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់។