អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ុនយ៉ាតសេន ​ទីក្រុង​ក្វាងចូវ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន ​​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩

សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ុនយ៉ាតសេន សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​ចិន ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​១០កន្លែង ​ជូន​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា លើ​ជំនាញ​សេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រង​វិទ្យាសាស្ត្រ វិស្វកម្ម សុខាភិបាល និង​សិល្បៈ។

– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ http://iso.sysu.edu.cn/
– ទាញ​យក​ពាក្យ៖ http://sysu.17gz.org
– កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៩