គណៈប្រតិភូក្រសួង ជួបប្រជុំជាមួយ លោក ហង់ សុគន្ធ និង លោកស្រី ប៉េង ចន្ធី ដើម្បីឱ្យធ្វើការបំភ្លឺករណីសុំអន្តរាគមន៍ ពាក់ព័ន្ធស្ថានីយ ប្រឡាយព្រះគន្លង និងប្រឡាយព្រះស្នែង ស្ថិតនៅភូមិខ្សាច់ជីរស់ ឃុំកំពង់គោ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ

គណៈប្រតិភូក្រសួង ជួបប្រជុំជាមួយ លោក ហង់ សុគន្ធ និង លោកស្រី ប៉េង ចន្ធី ដើម្បីឱ្យធ្វើការបំភ្លឺករណីសុំអន្តរាគមន៍ ពាក់ព័ន្ធស្ថានីយ ប្រឡាយព្រះគន្លង និងប្រឡាយព្រះស្នែង ស្ថិតនៅភូមិខ្សាច់ជីរស់ ឃុំកំពង់គោ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា អំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំបរិវត្តកម្មឌីជីថល ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃ ទី២៤ ២៥ និង ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឌីជីថលចាំបាច់ សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួង ធ្វើនៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែ កុម្ភៈ និងវគ្គឌីជីថលជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀត

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា អំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំបរិវត្តកម្មឌីជីថល ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃ ទី២៤ ២៥ និង ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឌីជីថលចាំបាច់ សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួង ធ្វើនៅសប្តាហ៍ទី៣ ខែ កុម្ភៈ និងវគ្គឌីជីថលជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀត

ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិន្ទ រដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីឬទ្ធិ រដ្ឋលេខាធិការ បានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខ លោក ណុប រីណា ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ

ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិន្ទ រដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីឬទ្ធិ រដ្ឋលេខាធិការ បានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខ លោក ណុប រីណា ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ