វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បើក​កិច្ចប្រជុំ​តាមដាន​វឌ្ឍនភាព​​ការងារ​ប្រចាំខែកក្កដា និង​លើក​ទិសដៅ​ការងារ​ខែសីហា

វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បានបើកកិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកក្កដា និងលើកទិសដៅការងារខែសីហា របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច

អានបន្ត

កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍សាស្ត្រាចារ្យ និងសិក្ខាកាមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវ:អធិការកិច្ចបឋម ជំនាន់៣ វគ្គ១ នៅក្នុងម៉ោងសិក្សា នៅសប្តាហ៍ទី១

កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៏សាស្ត្រាចារ្យ និងសិក្ខាកាមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវ:អធិការកិច្ចបឋម ជំនាន់៣ វគ្គ១

អានបន្ត

វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បើក​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​អធិការកិច្ច ជូន​មន្រ្តីរាជការ​របស់​ក្រសួង និងមន្ទីរ ទ.រ.ព.អ

វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បានចាប់ផ្តើមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈអធិការកិច្ច ជូនមន្រ្តីរាជការចំនួន ៤៥នាក់

អានបន្ត

វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បើកកិច្ចប្រជុំ «បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០២១

កិច្ចប្រជុំ «បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០២១ របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច» ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត សោម បូរ៉ាន់

អានបន្ត

សូមស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការចូល​អាន​សៀវភៅ​នៅ​បណ្ណាល័យតូច​របស់ វិទ្យាស្ថានជាតិ​​អធិការកិច្ច នៃ​ក្រសួង​ទំនាក់​ទំនង​​ជាមួយ​​រដ្ឋសភា​​-​​ព្រឹទ្ធសភា និង​​អធិការកិច្ច

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលអានសៀវភៅនៅបណ្ណាល័យតូចរបស់ វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច។

អានបន្ត

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចាប សុថារិទ្ធ ដឹកនាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​ការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​អធិការកិច្ច

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ជាសមាជិកគណៈកម្មការ​រៀបចំ​ការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​អធិការកិច្ច

អានបន្ត

វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បាន​រៀបចំ​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ទៅ​លើ​ការបញ្ចូល​ទិន្នន័យ និង​វិភាគ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​កម្មវិធី SPSS ទៅ​លើ​កម្រង​សំនួរ​ដែល​បាន​សម្រង់ទិន្នន័យជាក់ស្តែង

ងថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញទៅលើការបញ្ចូលទិន្នន័យ និងវិភាគទិន្នន័យក្នុងកម្មវិធីSPSS

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំ «តាមដានអំពី វឌ្ឍនភាព​ការងារ​ប្រចាំខែកក្កដា និង​ទិសដៅ​ការងារ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់ វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច»

ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បានបើកកិច្ចប្រជុំ «តាមដានអំពីវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកក្កដា និងទិសដៅការងារខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

អានបន្ត

វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច មាន​កិច្ចប្រជុំ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ផ្ទាល់​ទៅ​លើ​ការបញ្ចូល​ទិន្នន័យ និង​វិភាគ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​កម្មវិធី SPSS

ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច មានកិច្ចប្រជុំដើម្បីអនុវត្តផ្ទាល់ទៅលើការបញ្ចូលទិន្នន័យ និងវិភាគទិន្នន័យក្នុងកម្មវិធីSPSS

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំ «​តាមដាន​អំពី​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​​ប្រចាំ​ខែ​មិថុនា និង​ទិសដៅ​ការងារ​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ របស់​វិទ្យាស្ថានជាតិ​អធិការកិច្ច»

ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បានបើកកិច្ចប្រជុំ «តាមដានអំពីវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា និងទិសដៅការងារខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

អានបន្ត