ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារព័ត៌មាន និងបណ្តាញសង្គមរបស់សម្តេចធិបតី នាយករដ្ឋមន្រ្តី ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម គួច វែងស្រ៊ុន ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារនៅទីស្ដីការក្រសួង

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារព័ត៌មាន និងបណ្តាញសង្គមរបស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្រ្តី ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម គួច វែងស្រ៊ុន

អានបន្ត