លិខិតអបអរសាទរ ការចុះបញ្ជី “រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ” ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូណេស្កូ

លិខិតអបអរសាទរ ការចុះបញ្ជី “រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ” ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូណេស្កូ

អានបន្ត