គូបាជាប្រទេសទី៤ ដែល​បាន​មក​ដាក់​ទូត​នៅកម្ពុជា បន្ទាប់ពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧មករា ១៩៧៩

ក្នុងគ្រាដែលលោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ លីអឹកា រ៉ូឌ្រីហ្គេ បារីយ៉ូស ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូបាប្រចាំនៅកម្ពុជា

អានបន្ត